Get Adobe Flash player

รหัสสินค้า : AL-PS-W (non waterproof)
ประเภท : พาวเวอร์ ซัพพลาย (หม้อแปลงไฟ) & คอนโทรลเรอร์ (ตัวควบคุมไฟวิ่ง)
สี : สีขาว, สีเขียว, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง
หลอดไฟ : -
การกระจายแสง : -
กระแสไฟฟ้า : 220 โวลต์
คุณสมบัติ :  หม้อแปลงไฟ สำหรับแปลงกระแสไฟ 220 โวลต์ เป็นกระแสไฟต่ำ เนื่องจากไฟแอลอีดีใช้กระแสไฟเพียง 5, 12, 24 โวต์ล แล้วแต่ชนิดของไฟ

รหัส สินค้า : AL-PS-W(water proof)
ประเภท : พาวเวอร์ ซัพพลาย (หม้อแปลงไฟ) & คอนโทรลเรอร์ (ตัวควบคุมไฟวิ่ง)
สี : สีขาว, สีเขียว, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง
หลอดไฟ : -
การกระจายแสง : -
กระแส ไฟฟ้า : 220 โวลต์
คุณสมบัติ :  หม้อแปลงไฟ สำหรับแปลงกระแสไฟ 220 โวลต์ เป็นกระแสไฟต่ำ เนื่องจากไฟแอลอีดีใช้กระแสไฟเพียง 5, 12, 24 โวต์ล แล้วแต่ชนิดของไฟ  ๖แบบกันน้ำ)

รหัส สินค้า : AL-MD-Controller
ประเภท :  คอนโทรลเรอร์ (ตัวควบคุมไฟวิ่ง)
สำหรับควบคุมไฟ : LED Module RGB , LED Pixel RGB
กระแส ไฟฟ้า : 5 โวลต์
คุณสมบัติ :  สำหรับควบคุมไฟวิ่งได้ โดยเซฟไฟล์ที่ออกแบบการวิ่งของระบบไฟ

LED Module RGB หรือ LED Pixel RGB ลง SD Card และนำมาใส่ที่เครื่องคอนโทรลเรอร์

 
  • View All Product
  • View All Product
  • View All Product
  • View All Product