Get Adobe Flash player

5 รหัสสินค้า : AL-Pixel-L1
ประเภท : แอลอีดี พิกเซล (สีเดียว)
สี : สีขาว, สีเขียว, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง
หลอดไฟ : 1 ดวง
กำลังไฟ : 0.1 วัตต์
กระแสไฟฟ้า : 5 โวลต์
คุณสมบัติ :  แอลอีดี พิกเซล นิยมใช้ในการติดตั้งงานที่ต้องการเน้นแสงสว่างมาก ให้มองเห็นเด่นชัด เนื่องจากการติดตั้งไฟประเภทนี้ จะติดตั้งด้านหน้าตัวอักษร หรือหน้าชิ้นงาน โดยมีการเจาะรูด้านหน้าวัสดุผิวที่ต้องการติดตั้ง แล้วจึงนำดวงไฟเป็นใส่ไว้  แสงจะส่องสว่างตามที่มีการวางติดตั้งหลอดไฟไว้ในตำแหน่งที่จัดวางไว้
4 รหัส สินค้า : AL-Pixel-RGB
ประเภท : แอลอีดี พิกเซล (สีรุ้ง)
สี : แดง-เขียว-น้ำเงิน
หลอดไฟ : 1 ดวง
กำลังไฟ : 0.3 วัตต์ 
กระแส ไฟฟ้า : 5 โวลต์
คุณสมบัติ :  แอลอีดี พิกเซล สีรุ้ง นิยมใช้ในการติดตั้งงานที่ต้องการเน้นแสงสว่างมาก ให้มองเห็นเด่นชัด และต้องการให้มีสไตล์การวิ่งกระพริบของแสงไฟที่โดดเด่น มีสีสัน สามารถเปลี่ยนแสงสีไฟ ให้วิ่งได้ตามที่ต้องการ ผ่านการควบคุมคอนโทรลเรอร์ โดยจัดทำการออกแบบระบบไฟวิ่งโดยโปรแกรม

 
  • View All Product
  • View All Product
  • View All Product
  • View All Product